Trender inom marketing technology för 2023

I en ständigt föränderlig marknad kommer företag som enbart förlitar sig på gamla marknadsföringsmetoder inte överleva, medan de som surfar på de digitala vågorna och svarar snabbt på förändringar i konsumentbeteende att framstå som vinnare.

Att balansera mixen mellan digitala och fysiska interaktioner kommer vara ett tydligt mål för många företag under 2023. Även om världen flyttade till en nästintill hundraprocentig digital verklighet under pandemin, så är det tydligt att folk önskar engagemang ”offline”, särskilt när de ska ta ett stort köpbeslut. Digital trötthet i 2023 kommer även vara något som troligen kommer att diskuteras.

Men låt oss kika på tre trender som med största sannolikhet kommer dominera 2023.

AI och smarta funktioner

Tidigare var det främst stora företag som Google och Apple som hade resurserna att utveckla och erbjuda AI-teknologi till allmänheten. Det krävdes en betydande investering inom maskininlärning, forskning och utveckling för att bygga upp den nödvändiga expertisen och infrastrukturen för att leverera denna teknik. Men nu blir AI och smarta funktioner alltmer tillgängliga för fler människor och företag på marknaden. Mindre företag och fler leverantörer kan nu dra nytta av tillgängliga teknologier och verktyg för att implementera AI i sina produkter och tjänster. Detta gör det möjligt för fler människor att interagera med och dra nytta av AI på olika sätt.

AI blir allt mer användbart och tillgängligt för allmänheten, inte bara för stora tech-företag som Google och Apple. Teknologiska framsteg, som ChatGPT 3, har gjort det möjligt för människor att skapa högkvalitativt AI-genererat material på ett lättillgängligt och kostnadseffektivt sätt. Även om detta är en spännande utveckling, väcker det också etiska frågor. Till exempel, vem äger rätten till AI-genererad konst och hur definierar vi om det ens är konst? Detta är viktiga frågor som behöver besvaras för att vi ska kunna ta full nytta av AI-teknologins fördelar på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

En viktig fråga som uppstår med AI-genererat innehåll är vem som äger rättigheterna till det skapade materialet. Eftersom AI-genererat innehåll kan vara nästan identiskt med mänskligt genererat innehåll, kan det vara svårt att fastställa vem som är den verkliga skaparen. Detta har potential att skapa rättsliga tvister och juridiska frågor om immateriella rättigheter.

Det är också viktigt att inte glömma bort att AI-teknik bör fungera som ett komplement till människor, och inte som en ersättning av dem. Det finns en fara i att betrakta AI som en fullständig ersättning för mänsklig arbetskraft, och vi måste se till att tekniken används på ett säkert och etiskt sätt.

Det är upp till företag och utvecklare att ställa de viktiga frågorna om AI och säkerställa att tekniken används på ett ansvarsfullt sätt. Vi behöver också se till att det finns lämpliga institutioner och kapaciteter på plats för att hantera de juridiska och etiska frågor som uppstår kring AI-teknik och immateriella rättigheter. Genom att ta dessa frågor på allvar och arbeta tillsammans kan vi säkerställa att AI-teknik fortsätter att användas på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att gynna samhället.

 

Användarkontroll och integritet

Integritet och användarkontroll har blivit alltmer betydande för många användare, vilket har lett till integritetsändringar från företag som Apple och Google. Även om dessa förändringar kan påverka marknadsföring och spårning, är det viktigare att respektera användarnas integritet än att försöka utnyttja den. Företag bör istället fokusera på att erbjuda värdefullt innehåll som användarna vill interagera med, och använda verktyg som nyhetsbrev för att naturligt interagera med sina kunder utan att kränka deras integritet.

Tredjepartscookies kan inte längre användas för att spåra användare, men förstapartscookies kan fortfarande användas. För att använda dem på ett effektivt sätt bör företag engagera sina kunder och använda det engagemanget för att bestämma vad kunderna vill se mer av. Genom att arbeta direkt med integritetsproblem istället för att försöka runda dem, kan företag bygga förtroende med sina kunder och skapa mer givande interaktionsupplevelser.

 

Den "frånkopplade" utmaningen

Efter pandemin finns det mycket av en känsla av frånkoppling i samhället. För att motverka detta behöver företag fokusera på att bygga starka system, hantera data på ett effektivt sätt och framförallt skapa en känsla av tillhörighet för människor som har arbetat hemifrån under en längre tid. Många företag har försökt hitta lösningar på detta problem genom att skapa virtuella gemenskaper och plattformar för kunder och anställda, såsom Facebook som använder sitt multiversum META för att skapa en online-gemenskap.

Ett annat exempel är HubSpot, som investerat i plattformsfunktioner för att möta kundernas önskan om att känna sig delaktiga och sammanlänkade med företaget. Genom att skapa fler samarbetsverktyg och lägga till nya kanaler såsom WhatsApp, har HubSpot försökt att ge företag möjlighet att interagera med sina kunder och anställda på ett mer personligt sätt.

Företag måste lägga större vikt vid att ansluta sig till kunderna där de är och där de vill vara för att bygga en starkare och mer meningsfull relation med dem. Detta innebär att man måste använda kanaler och gemenskaper för att sprida sitt budskap, samtidigt som man skapar en övertygande berättelse om sitt varumärke och mäter dess påverkan på kunderna.

Det är uppenbart att post-pandemisk kommunikation har krävt nya nivåer av kreativitet och innovation från marknadsförare. Att enbart skapa ett varumärke och prognostisera försäljningen räcker inte längre, utan man måste fokusera på att skapa en stark anknytning mellan varumärket och dess kunder. År 2023 kommer framgångsrika företag att vara de som kan skapa en övertygande berättelse och mäta dess påverkan på kunderna.

Brave Agency Stefan J

 

Senaste artiklarna

Att utmana gränserna med AI-marknadsföring

Artificiell intelligens (AI) har revolutionerat digital marknadsföring genom att erbjuda...

Guide till sociala medier

Välkommen till Brave Agency's guide till sociala medier! Denna guide är utformad för att ge dig...

Den ultimata guiden till Inbound Marketing

Välkommen till vår ultimata guide till Inbound Marketing, där du kommer att upptäcka möjligheterna...