SEO

Behöver du hjälp med din SEO?

SEO (Search Engine Optimization) är viktigare än någonsin och förutsättningarna ändras ständigt. Vi på Brave Agency kan hjälpa dig med att lyckas med din sökmotoroptimering. 

Vi levererar stora och små SEO-lösningar

Vår leverans av SEO-lösningar för er verksamhet sker antingen genom att vi tillsammans med ert interna marknadsteam implementerar förändringar och sköter alla externa kontakter. Vi kan även ta fram en utförlig och tydlig handlingsplan som ni kan arbeta utifrån. Vill ni att vi tar ett helhetsgrepp kring all er SEO så går självklart det också att lösa.

Att arbeta med SEO kräver långsiktighet och tålamod och det kan ta tid innan alla förändringar ger resultat. Därför är det viktigt för oss leverera återkommande rapporter över er utveckling och löpande komma med förslag på olika förbättringar som ökar resultatet.

Vi analyserar vad som måste göras, estimerar hur lång tid det kan tänkas att ta och hjälper er att planera och prioritera. Vi hjälper dig att välja rätt sökord genom att analysera er verksamhet samt olika trender så att du har en stadig grund att stå på. Vi arbetar alltid utifrån ert nuläge, era behov och era förutsättningar för att skapa en SEO-plan som ger bästa resultat.

 

SEO-2

Vårt sätt att hjälpa er lyckas med SEO

Sökordsstrategi

Med tanke på sökvolym, relevans och hur dina konkurrenter rankas identifierar vi attraktiva sökord som kommer att leda högkvalitativ organisk trafik till din webbplats.

Teknisk SEO

Din Inbound-ready website kommer att ha SEO inbyggtt i själva strukturen. Utifrån er sitemap säkerställer vi att din webbplats har sidor som är optimerade kring relevanta sökord, från websiteaddressen och uppåt

Content SEO

Vi optimerar varje blogginlägg så att det rankas bra, och tillämpar intern länkning för att skapa kopplingar som visar Google exakt vad du håller på med.

Vi hjälper er med konkreta förslag på aktiviteter som förbättrar er organiska sökposition. Kontakta mig idag.