Framtidens UX

I ett internet-landskap där konsumenter tenderar göra en omfattande del research online innan de bestämmer sig för ett köp, är det viktigt att sticka ut. En robust digital grund med en unik och tilltalande hemsida spelar idag en otroligt viktig roll när det kommer till att locka kunder.

Bra UX är i slutändan vad som skiljer märkena åt och däri ligger förmågan att ha förståelse för sina användare, vad de behöver, vad de värderar, deras förmågor men också deras begränsningar. Bra UX förbättrar kvaliteten på användarens interaktion med och uppfattning av varumärket och är i långa loppet något man som företagsägare bör satsa på. Ett företag som gör detta är Herbivore Botanicals.

Vid första anblick på Herbivore Botanicals webbsida fångas du av konsekvent mjuka pastellfärger och vackert fotograferade produkter. Det är en minimalistisk estetik vilket tydligt framhäver företagets personlighet. En utav grundarna, Alexander Kummerow, hävdar att Herbivore Botanicals avsikt är att ”låta ingrediensernas naturliga skönhet lysa igenom utan att täcka dem med färgade flaskor eller upptagna etiketter”. Denna personlighet återspeglas på hela webbplatsen och det är tydligt att varumärket anstränger sig för att vara konsekvent i sin estetik.

Skärmavbild 2020-03-25 kl. 09.41.18

Det som verkligen sticker ut är dock inte deras minimalistiska uttryck, utan snarare deras UX. Hemsidan är redan från början enkel att navigera och väl anpassad efter sina användare, men har också en extra tillgänglighetsmeny där du kan anpassa din UX utefter dina personliga behov. Herbivore Botanicals anser att varje enskild individ har rätt att leva med värdighet, jämlikhet, komfort och oberoende av andra.

accessibility (kopia)

 

Ett annorlunda fokus

Varumärket återspeglade denna tro när de höll funktionshindrade konsumenter i åtanke i utvecklandet av hemsidan. Denna aspekt av deras UX är något som de flesta varumärken i dagsläget ännu inte implementerat. De lägger också stort fokus på kundservice och att man som användare enkelt ska kunna komma i kontakt med varumärket. Därför har de även placerat en knapp avsedd enbart för support, på vänstra sidan av startsidan. Kundservice har en avgörande roll i att bygga en hållbar kundbas och engagerar också användaren i att utveckla en relation med varumärket.

Skärmavbild 2020-03-25 kl. 09.06.55-1

Genom att vara konsekventa, med en öppenhet och en visuellt tilltalande användarupplevelse så lyckas Herbivore Botanicals knyta an med sina konsumenter. Ett bra innehåll med ett fascinerande budskap helt enkelt. Webbplatsens estetik är i sig själv redan väldigt tilltalande men det som gör UX lönsamt är kvalitetsinnehåll som är inspirerande, övertygande och underhållande. Herbivore Botanicals har en tydlig vision, att sprida naturlig hudvård till mainstream-samhället med en aktivistisk personlighet. Deras tro på jämlikhet, inkludering och hållbarhet är vad som genomsyrar varumärket och ger dem en distinkt och fascinerande personlighet.

 

Tillbaka till nutiden

Är detta då något helt nytt? Svar nej. Det digitala samhället är i ständig utveckling och ger användarna nya sätt och möjligheter att få tillgång till information och tjänster dagligen. Herbivore Botanicals är bara ett exempel på hur UX kan utformas och anpassas. Redan den 2:e december 2016 stod det klart att alla EU-länder skulle få lagar som syftade till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. I samband med detta publicerades Webbdirektivet, även kallat tillgänglighetsdirektivet, om tillgängligheten avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. I Sverige har direktivet börjat genomföras då lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1:e januari 2019.

Myndigheter, landsting, kommuner och andra offentligrättsliga organ ska uppfylla kraven då de främst tillhandahåller information och tjänster som är väsentliga för allmänheten. Utformandet av webbplatser, appar och dokument ska vara möjliga att uppfatta, hanterbara och begripliga.

FN publicerade år 2011 en rapport där det uppskattades att 1–1.3 miljarder människor lever med funktionsnedsättningar. Det är ungefär lika stort antal som hela Kinas befolkning vilket också gör dem till den största minoriteten i världen. Behovet av tillgänglighetsanpassade digitala lösningar är därför större än någonsin och det är hög tid för den digitala världen att anpassa sig.

 

hereforyou

 

Vad tar vi då med oss?

Som designers och utvecklare behöver vi planera och designa för tillgänglighet i våra UX-projekt. Vi har ansvar, inte bara till vår yrkesroll utan också till våra användare och samhället i stort, att designa tillgängliga digitala lösningar. En simpel metod där inkluderande sker redan i grundstarten är att ge en av dina personas en funktionsnedsättning. En annan metod är att läsa igenom webbdirektivet. Som samhälle kan vi minska diskrimineringen gentemot människor med funktionsnedsättningar och skydda deras rättigheter, och varför ska vi inte skapa tillgång till produkter och tjänster alla kan glädjas av?

 

Behöver du uppdatera din UX? Vi kan hjälpa dig.

KONTAKTA OSS


Omslagsbild av Makoto Tsuka på Unsplash

Senaste artiklarna

Kontorshund förbättrar arbetsmiljön

Det här med att hunden är människans bästa vän är sedan gammalt. Men hade du koll på att det finns...

Hybridmöten

Hybridmöten, även kända som hybridevent, är en form av möten som kombinerar fysiska och digitala...

Är AI din vän eller fiende – en copywriters perspektiv

AI är samtalsämnet som vägrar upphöra att riva upp känslor, åsikter och debatter. Ett återkommande...