Hur COVID-19 skyndade på digital omställning

Winston Churchill sade vid något tillfälle; "Never let a good crisis go to waste". Nu är förvisso inte Covid-19 på något sätt en god kris, men budskapet i citatet innehåller ändå en sanning. En kris tvingar oss att tänka annorlunda. Att på allvar börja tänka utanför den berömda boxen, kanske to.m för första gången. Och även att ta tag i saker som annars hade tagit längre tid – ibland mycket längre tid.

Faktum är att Covid-19-pandemin har accelererat takten gällande den digitala förvandlingen för många företag. En förändring i form av att flytta kontoret till hemmet, att jobba i molnet samt en allmän översikt av den digitala miljön.

Den New York-baserade konsultfirman McKinsey & Co publicerade en rapport med den smått fantastiska titeln; ”How COVID-19 Has Pushed Companies Over The Technology Tipping Point—And Transformed Business Forever”. Rapporten gjordes under perioden 7/6–31/7 2020 och samlade in svar från VD, högre chefer och senior managers inom olika branscher, geografi samt storlek på företag.

Rapporten från McKinsey & Co slog fast vid att pandemin definitivt hade ökat hastigheten på implementeringen av digital teknologi samt övergripande affärsförändringar.

Rapporten mätte hur företag ändrat deras investeringar efter pandemins utbrott jämfört hur de hade planerat att investera innan pandemin startade. Rapporten påvisade även att företag avsevärt kortade ned sin reaktionstid gällande förändring och omställning av deras affärsmiljö pga. Covid-19.

För många av de företag som erbjuder digitala lösningar/tjänster kanske inte McKinsey-rapporten kom som någon större överraskning, då de redan i ett tidigt skede insåg vilken viktig roll de skulle komma att ha för företagen. Rapporten visade dock vara ett utmärkt underlag för att se skalan och vidden av de plötsliga förändringarna som företag skulle vara tvungna att implementera. Samt även insikter om hur långvariga dessa förändringar skulle vara.

 

Covid-19 ökade takten för digitalisering av kundrelationer

Corona-pandemin har gjort att kunder snabbt har fått anpassa till digitala kanaler och företag har snabbt svarat på det förändrade beteendet, enligt McKinsey. Däremot har hastigheten som företagen jobbat i varit dramatiskt snabb jämfört hur de normalt anpassar sig till att interagera med sina kunder digitalt.

Enligt McKinsey var över 58 procent av kundinteraktioner digitala i juli 2020. Det går att jämföra med samma siffra som var 36 procent i december 2019, vilket var precis innan pandemin slog till. Går vi ännu längre tillbaka kan vi se att i maj 2018, var samma siffra endast 20 procent. 

 

Ojämna hastigheter i förändring

McKinsey fann branschvariationer i antagandet av digitalisering sedan pandemin startade. Där tillverkning är en viktig del av verksamheten var förändringen av digitaliseringen inte lika betydelsefull. I branscher som hälso- och sjukvård, läkemedel, finansiella tjänster och professionella tjänster var dock digitaliseringssteget nästan dubbelt så stort som inom näringslivsindustrin. Inom ett företag hade både de konsumentinriktade delarna av verksamheten och den interna verksamheten, inklusive backoffice, produktion, forskning och utveckling, och försörjningskedjor liknande digitala omvandlingar.

En röst från hemmaplan

Vi frågade vår egen kund Adnavem kring hur de har upplevt digital förändring då de arbetar i en digital process på en automatiserad marknadsplats där transportköpare objektivt hittar rätt logistikleverantör.

Jag tror att övertygelse gällande digitala lösningar blev mer naturligt, särskilt inom konservativa och traditionella branscher. Det var nästan som att digitalisering blev ett buzzword. Och vi ser nu att digital automation och processer är mer accepterat i än tidigare i de mer traditionella företagen.

Det har även tillkommit en mognad hos kunderna, pga. de blev nästintill intvingade i digitala lösningar, samtidigt som steget till att ”våga” har blivit avsevärt kortare.

Även processen kring möten har förändrats, det är ”okej” att ha digitala möten idag. Det personliga mötet som var så viktigt, men samtidigt kunde innebära mycket resande har tonats ned lite på skalan över hur viktigt det var. I det långa loppet går det ju att se detta som optimering av tid, särskilt för säljare.

- Linda Gårdlöv, Co-founder & CCO på Adnavem

 

COVID-19-relaterade förändringar påskyndade processen

Den hastighet med vilken företag byter organisation har accelererat dramatiskt på grund av COVID-19. McKinsey frågade företag hur snabbt de genomförde förändringar sedan pandemin började och hur snabbt de kunde ha gjort samma förändringar om pandemin inte hade inträffat för flera potentiella förändringar i deras organisationer och branscher.

Den mest dramatiska förändringen, (inte direkt överraskande), gällde transformationen från kontoret till hemmet. Företag som undersöktes av McKinsey sa att det tog i genomsnitt 10,5 dagar att genomföra arbete hemifrån efter att pandemin startade, jämfört med de förväntade 454 dagar att genomföra en sådan förändring.

För sju organisatoriska förändringsområden fann McKinsey att efter pandemin bröt ut tog det företag i genomsnitt:

 • 10,5 faktiska dagar för att öka fjärrarbete och/eller samarbete jämfört med de 454 dagar som förändringarna förväntades ta om det inte fanns någon pandemi.

 • 26,5 faktiska dagar för att öka användningen av avancerad teknik i drift jämfört med de 672 dagar som det skulle ha tagit att använda dessa tekniker om det inte fanns någon pandemi.

 • 25,4 faktiska dagar för att öka användningen av avancerad teknik i affärsbeslutsprocessen jämfört med de 635 dagar som det skulle ha tagit att använda dessa tekniker om det inte fanns någon pandemi.

 • 23,2 faktiska dagar för att öka migrationen av tillgångar till molnet jämfört med de 547 dagar som det skulle ha tagit att migrera dessa tillgångar om det inte fanns någon pandemi.

 • 26,6 faktiska dagar för att öka policyn för nära shoring och / eller insourcing jämfört med de 547 dagar som det skulle ha tagit att genomföra dessa policyer om det inte fanns någon pandemi.

 • 23,6 faktiska dagar för att öka datasäkerhetsutgifterna jämfört med de 449 dagar som det skulle ha tagit att öka utgifterna om det inte fanns någon pandemi.

 • 29,6 faktiska dagar för att bygga upp uppsägningar i försörjningskedjorna jämfört med de 537 dagar det skulle ha tagit att bygga upp dessa uppsägningar om det inte fanns någon pandemi.

För tre typer av förändringar i hela branschen fann McKinsey att efter pandemin bröt ut så fick företagen i genomsnitt:

 • 21,9 faktiska dagar för kundernas efterfrågan på onlineköp och tjänster att öka mot de 585 dagar som efterfrågan skulle ha ökat om det inte fanns någon pandemi.

 • 21,3 faktiska dagar för kundernas behov eller förväntningar att förändras jämfört med de 511 dagar som sådana förändringar skulle ha hänt om det inte fanns någon pandemi.

 • 24,4 faktiska dagar för ägande av leverans till sista milen för att förändras jämfört med de 585 dagar som förändringen skulle ha hänt om det inte fanns någon pandemi.

 

Varför dessa digitala förändringar inte skedde före pandemin

McKinsey fann att drygt hälften av de tillfrågade i undersökningen sa att de inte genomförde de digitala omvandlingarna före pandemin eftersom de inte var de bästa affärsprioriteringarna. Men efter pandemin bröt ut, svarade 14 procent av företagen att genomförandet hindrades av bristande anpassning från ledarskapet. Nästan en tredjedel av företagen inom B2B citerade en rädsla för att kunderna skulle se förändringarna som ett hinder att förändras jämfört med ungefär en fjärdedel av B2C.


Tips för att jobba hemifrån!


När pandemin är över – vad händer då?

McKinsey frågade också företag om de förväntar sig att de digitala förändringarna de gör som svar på pandemin kommer att fortsätta när verksamheten så småningom återhämtar sig från pandemin.

 • Av de 63 procent av företagen som ser förändrade kundbehov eller förväntningar, såsom ökad hygienmedvetenhet, tror 62 procent av dem att förändringarna kommer att kvarstå efter pandemin mot 18 procent som känner att dessa förändringar inte kommer att hålla fast.

 • Av de 93 procent av företagen som upplever en ökning av fjärrarbete och / eller samarbete, anser 54 procent att dessa förändringar kommer att hålla fast jämfört med 23 som känner att de inte kommer att göra det.

 • Av de 34 procent av företagen som såg en ökad migration av tillgångar till molnet till följd av pandemin, förväntar sig 54 procent att förändringarna kommer att hålla fast kontra 27 procent som känner att de inte kommer att göra det.

 • Av de 62 procent av företagen som såg ökad kundefterfrågan på onlineköp och / eller tjänster förväntar sig 53 procent att efterfrågan kommer att kvarstå jämfört med 27 procent som förväntar sig att den inte kommer att göra det.

 • Av de 37 procent av företagen som rapporterade ökade datasäkerhetsutgifter på grund av pandemin förväntar sig 53 procent att utgifterna ökar för att hålla fast jämfört med 27 procent som inte gör det.

Resultaten tyder också på att företag gör dessa krisrelaterade förändringar med tanke på lång sikt", skrev McKinsey. För de flesta krävde behovet av att arbeta och interagera med kunder fjärrinvesteringar i datasäkerhet och en snabb migrering till molnet. Nu när investeringarna har gjorts har dessa företag permanent tagit bort några av flaskhalsarna före krisen som nu resulterar i fler digitala interaktioner med kunder och kollegor.


Hur ser er digitala resa ut, 
står ni inför digitala utmaningar?

Låt oss samarbeta och tillsammans
vända utmaningar till möjligheter!

KONTAKTA OSS

 

Omslagsbild av John Cameron på Unsplash

Senaste artiklarna

ChatGPT 4o: Nästa steg för AI-konversationer

ChatGPT-4o är en revolution för ChatGPT. Ok, revolution är lite väl fläskigt, men hey, vi...

Guide till growth marketing för B2B

Introduktion:

Välkommen till vår omfattande guide om growth marketing för B2B-företag. I dagens...

Reklamfilmer Super Bowl 2024

Reklamfilmernas julafton är äntligen här. Och som vanligt bjöds vi på en kavalkad av snordyra ...