Nya drönarregler 2021

På bara ett par år har drönarflygning blivit omåttligt populärt och fler och fler har fått upp intresse för att fånga film & bild från luften. För att möta ett ständigt ökat intresse har Transportstyrelsen beslutat om ett nytt regelverk kring drönare och den som kör dem. Detta regelverk gäller from 1/1 2021. Nedan går vi igenom vad som krävs.

 

Vem ska registrera sig?

Om du som privatperson eller organisation ansvarar för en drönare eller modellflygplan, måste du registrera dig som operatör om drönaren eller modellflygplanet som du flyger utomhus:

  • Väger minst 250 gram, eller

  • Kan överföra över 80 joule kinetisk energi vid en kollision mot en människa, eller

  • Är utrustad med kamera, ljudupptagning eller annan sensor, eller

  • Tillhör flygning i kategori specifik

För att registrera sig som operatör och därmed få ett Operatörs-ID, så måste du som privatperson vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige. En organisation ska ha sitt säte i Sverige.

Undantag från registrering gäller drönare eller modellflygplan som uppfyller kraven ovan men som enbart flygs inomhus. Undantaget gäller även linstyrda modellplan och i vissa fall drönare som är förankrade i marken med en upp till 15 meter kabel. Även sådant som är definierat som leksak är undantaget kravet på registrering.

Osäker på vad som gäller för just dig?

Gör Drönarguiden för att ta reda på om just din drönare och planerade flygning kräver att du ska registrera dig som operatör.

 

Tillstånd för drönare

När du ska flyga eller bedriva verksamhet med drönare kan du behöva ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. Här kan du läsa mer om vilka tillstånd som finns och när du behöver ansöka om dem.

Om de krav som gäller för kategori öppen inte kan uppfyllas, behöver den som är operatör ansöka om tillstånd för kategori certifierad eller specifik.


När ska jag ansöka om tillstånd för kategori certifierad?

Du ska ansöka om tillstånd för kategori certifierad när drönaren:

  • Har maximalt yttermått på 3 meter eller mer (t.ex. vingspann, rotordiameter eller

    höljet på drönaren) och ska flygas över folksamlingar

  • Ska flygas som persontransport

  • Ska flygas och transportera farligt gods som kan innebära hög risk för personer vid en olycka.

Det kan även finnas fall där ansökan gjorts för kategori specifik, men där Transportstyrelsen efter granskning av riskanalysen bedömer att risken med flygningen inte kan kompenseras i tillräcklig mån utan certifiering genom ansökan för kategori certifierad.

När ska jag ansöka om tillstånd för kategori specifik?

Du ska ansöka om tillstånd för kategori specifik om du överskrider begränsningarna för den öppna kategorin, men inte omfattas av villkoren för att söka tillstånd i den certifierade kategorin. Minimiålder för att vara fjärrpilot i kategori specifik är 16 år, såvida du inte flyger med en handledare.

Du hittar all information på Transportstyrelsens drönarsida:
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/


Omslagsfoto av Ricardo Gomez Angel på Unsplash

Senaste artiklarna

Instagram för företag

För inte så länge sedan skrev vi (tekniskt sett Mike, vi skyller på honom) en text om att "...

8 bästa Google Fonts (Google-typsnitt)

Att välja ett typsnitt handlar mer än om att hitta som är snyggt, roligt, coolt eller anonymt. Det...

Öka försäljning med digital marknadsföring

Tidigare var företag tvungna att förlita sig på traditionella marknadsföringskanaler som tryckta...