Guide till Google Ads Quality Score

De flesta är bekanta med sitt tillgängliga Quality Score (QS) för individuella sökord i sitt Google Ads-konto. Vilket är det synliga QS på sökordsnivå. Men det finns mer att hämta här. I de flesta fall kan du inte lösa dina QS-problem med endast sökordsfunktionen, utan det kräver mer arbete och förståelse för hur det spelar roll i den större bilden.

I denna guide går vi igenom olika typer av QS på Google, varför de spelar roll samt även de missförstånd som finns kring QS och även några bra tips på vad du kan göra för att höja ditt QS.

OLIKA TYPER AV QUALITY SCORE

 

Quality Score för konton
Din QS på kontonivå är resultatet av alla dina sökord och annonser och hur ditt konto har presterat historiskt. Google är lite vaga kring att erkänna att detta QS existerar, men det är vedertaget att det finns olika nivåer av QS än bara det synliga för sökord. Om du har en mängd av sökord med låg QS, låg click-through-rate (CTR) samt annonser med en historik av dålig prestanda kommer de dra ditt kontos totala QS och göra det svårare att introducera fler sökord eftersom de generellt startar med ett lägre QS.

QS på kontonivå är definitivt ett föremål för diskussion eftersom det handlar om Googles favorisering av äldre konton kontra nya. Ett äldre konto med en lång historik av bra prestanda kommer att prestera bättre än ett nytt. Det kan ta flera månader innan du ser förbättringar hos ett lågpresterande konto när väl förbättringsarbetet är i gång. Det kan vara frestande att starta om på nytt i detta läge. Men det innebär att du börjar från noll. Och frågan du måste ställa dig: är det värt det?

Det finns blandade åsikter kring hur du ska hantera ett lågt QS när det kommer till sökord. Somliga skulle säga att det är bättre att radera dem så fort det blir tydligt att de inte presterar tillräckligt bra. Andra skulle säga att det är bättre att bara sätta dem på paus. Båda valen är rimliga sett till lågkvalitativa sökord eftersom de kommer sluta ackumulera data och spela en mindre viktig roll i ditt QS när du pausar eller raderar dem. Men du bör samtidigt se över vad dessa sökord har genererat innan du tar beslutet att radera dem eftersom Google kommer ha problem att ”starta” dem igen då de anses vara dubbletter. Så om du väljer att radera dem, var helt säker på att du har råd att förlora dessa sökord.


Quality Score för annonsgrupper
QS för annonsgrupper är ett sätt att avgöra inom vilka områden du behöver arbeta på med en kampanj. Som exempel, om du har ett lågt QS för sökord i en annonsgrupp, men ditt genomsnitt är 7, mot en annonsgrupp med ett genomsnitt på 4, får du en tydlig bild över var du behöver lägga ditt arbete. Att fokusera på ditt lägsta QS hjälper dig att få bättre ROI. Du behöver strukturera om dina kampanjer och annonsgrupper, editera annonser med låg CTR för att boosta QS för annonsgrupper.

Quality Score för sökord
Detta är det QS som Google utfärdar för dina sökord, och det är synligt i Google Ads. Ett sökords QS görs på en skala från 1 – 10, med 1 som är dåligt och 10 som är bra. Ditt QS på sökordnivå beräknas av prestanda för sökfrågor som exakt matchar ditt sökord. Därför kommer ditt QS att vara detsamma för ett sökord, oavsett matchningstyp. Det är viktigt att notera att ett sökords QS är baserat på deras historiska prestanda på Google tills de uppnår ett betydande antal visningar i ditt konto (signifikant betyder ett högt antal i flera tusen). Detta kallas för visningströskel.

När nyckelordet får betydande intryck börjar dess QS återspegla hur det fungerar i ditt konto, och historiska resultat kommer att vara en mindre faktor. Detta är viktigt om du har många sökord i ditt konto som har mycket låga visningar: dessa sökord kommer inte att utvärderas utifrån deras egna QS i kontot. Tills sökord når visningströskeln finns det lite att göra för att påverka deras QS.

stephen-phillips-hostreviews-co-uk-shr_Xn8S8QU-unsplash

När du granskar QS för sökord i ditt konto kan du se följande:

 • Quality Score - Hur relevant är sökordet, annonserna och landningssidan för de som tittar på en annons.

 • Annonsrelevans - Hur nära besläktade är sökorden är med copy i annonser.

 • Upplevelse av landningssida - hur användbar landningssidan är för användare som tittar på sidan.

 • Förväntad CTR - baserat på tidigare resultat, chansen att en annons klickas när den visas.

 • Kvalitetsresultat (historiskt), det senast kända kvalitetsresultatet i rapporteringsperioden.

 • Annonsrelevans (historisk), den senast kända annonsrelevansen i rapporteringsperioden.

 • Landningssidaupplevelse (historisk), den senaste kända landningssidaupplevelsen i rapporteringsperioden.

 • Förväntad CTR (historisk), den senast kända förväntade klickfrekvensen i rapporteringsperioden.


Läs vår ultimata guide till Google Ads

 

Här är några rekommendationer:

 • Analysera visningsandelens data. Visningsandel representerar andelen gånger som dina annonser visades av de totala tillgängliga visningarna som dina annonser var berättigade att visas för. Om din visningsandel är låg kan du förbättra prestanda genom att öka dina dagliga budgetar eller höja buden för att rankas på högre positioner.

 • ”Lös upp” restriktiva matchningstyper eller lägg till sökord med bred matchning. Att köra sökord endast i fras och exakt matchning kommer att resultera i långsam visningstillväxt när det gäller QS. Börja med annonsgrupper eller sökord som har den högsta klickfrekvensen (CTR) för att strategiskt genomföra detta.

 • ”Lös upp” teman så att dina sökord inte är så nischade. Du vill vara säker på att sökorden inte är för specifika så att ingen söker efter dem. Fliken Möjligheter i Google Ads är ett bra ställe att hitta nya sökord som är relevanta att lägga till i dina nuvarande annonsgrupper.

För kampanjer vars sökord har fått betydande visningar, se CTR som en indikator på prestanda. Om sökordets CTR är låg och annonsens CTR (mindre än 1,5%) är detta en indikator på att användare inte tycker att annonsen är relevant för deras fråga, och annonsen kan vara mer specifik för annonsgruppstemat.

 

Quality score för annonsnivåer

Annonserna som visas i var och en av dina annonsgrupper kommer att ha olika klickfrekvens, vilket är en faktor som hjälper till att bestämma kvalitetsresultatet. Om du har många annonser med lågt CTR i dina annonsgrupper kan de bidra till ett lågt QS eftersom Google Ads tar hänsyn till alla dina annonser när du beräknar dina poäng. Ett sätt att ge ditt konto en naturlig ökning i CTR är att inkludera Dynamic Keyword Insertion (DKI)-annonser för dina kampanjer i söknätverket. DKI-annonser visar en användares exakta sökfråga i annonsen, förutsatt att den inte överskrider gränserna för annonstecken. Även om du måste vara mycket försiktig med att använda dessa annonser, är det mer troligt att din DKI-annons får ett klick än en icke-DKI-annons eftersom den verkar mer relevant för användarens sökning. Du vill dock vara försiktig med att leta efter annonser som inte konverterar trots hög CTR så att du inte förstör din ROI. Du kan pausa annonser med dålig prestanda utan att skada ditt QS, men om du redigerar en befintlig annons raderas dess historik.

QS är också en faktor när AdWords bestämmer om dina annonser ska visa tillägg. Första positionen bör inte nödvändigtvis vara ditt mål för alla dina annonser, eftersom det ofta inte är den mest lönsamma platsen, men om du vill dra nytta av tillägg som webbplatslänkar för att hjälpa din klickfrekvens, måste du ha ett konkurrenskraftigt bud och bra kvalitetsresultat. Google började också nyligen testa att lägga till domänen i annonsens första rad, men en annons måste nå toppositionen för att kvalificera sig.

austin-distel-744oGeqpxPQ-unsplash

Quality Score för landningssidor

Google proklamerar alltid sina tre kvalitetsfaktorer för landningssidor: relevant och originellt innehåll, transparens och navigerbarhet. Google vill tvinga annonsörer att skapa kvalitetswebbplatser som Google-användare kommer att tycka är användbara och relevanta, vilket är varför de är den bästa sökmotorn. Landningssidans kvalitet ska inte bara vara viktigt för Google, det bör vara viktigt för annonsörer också. Att följa riktlinjerna för en bra landningssida är också mer sannolikt att hjälpa en annonsör att konvertera besökare till kunder och förbättra ROI.

Google Ads kommer att berätta om det finns problem med dina målsidor när du svävar över pratbubblan för ett sökords QS. Google säger inte öppet att det finns ett QS för landningssidan (även om vi har stött på denna term i äldre hjälpartiklar från Google), men landningssidans kvalitet är en faktor i sökordets QS. Förutom att följa Googles riktlinjer för landningssidor, kom ihåg att dina landningssidor också utvärderas av en riktig person, och detta händer mer än en gång. Därför finns det alltid en annan chans att göra förbättringar, och att ha stor användbarhet och snabb laddningstid är särskilt viktigt.

 

Quality Score för Google Display-nätverket

QS för Googles Display-nätverk fungerar lite annorlunda än själva söknätverket. Google Ads tar hänsyn till din annons historiska resultat på den webbplats du är berättigad till och liknande webbplatser. Annons- och sökordsrelevans för webbplatsen är fortfarande viktiga, liksom kvaliteten på din landningssida.

Display-nätverk har olika budgivningsalternativ, och de faktorer som bidrar till ditt DN -kvalitetsresultat beror på vilket du väljer. Om kampanjen använder en CPM-modell (Cost-per-thousand impressions) baseras QS på din landningssidas kvalitet, men om den använder CPC-budgivning (Cost-per-click) är historisk CTR för annonsen och landningssidans kvalitet de faktorer som beaktas.

Att testa olika annonstyper kan hjälpa dig att förbättra ditt QS. Du kanske kommer att upptäcka att bildannonser kommer att göra det bättre på vissa webbplatser än responsiva annonser, och du vill täcka båda baserna om en webbplats inte tillåter enstaka bilder. Ju fler alternativ du har och desto fler tester, kommer att bidra till att förbättra din CTR. Kom ihåg: Display-nätverk är något helt annat och du måste rikta dina annonser mot lämpliga webbplatser och en demografi med de verktyg som finns tillgängliga för dig. Vi rekommenderar också att du skiljer dina kampanjer i söknätverket från dina kampanjer i Display-nätverket så att du kan hantera dem bättre.

Ett annat sätt att förbättra ditt QS för Google Display-nätverket är att granska din relativa klickfrekvens. Genom att utvärdera detta värde kan du förstå hur dina annonser presterar mot andra på samma webbplatser. Google Ads har en valfri kolumn tillgänglig för flikarna: ”Kampanj” och ”Annonsgrupp” för det här värdet. Relativ CTR är en enkel beräkning av Google Display-nätverkskampanjens CTR dividerat med CTR för de andra annonserna som visas på samma platser. En låg relativ CTR kan skada QS för ditt Google Display-nätverk. Om ditt QS behöver förbättras, börja med att granska eventuella undantag, använd webbplats- och kategoriundantag, gör om dina annonser, inklusive negativa sökord, och utnyttja kontextuell inriktning.

 

Mobilt Quality Score

För mobilt säger Google att QS beräknas på samma sätt, oavsett vilken enhet du väljer (dator, iPad och smartphones, etc.), systemet tar dock avståndet mellan användaren och arbetsplatsen i beaktande, när det är tillgängligt genom att använda enhetsplats- och adresstilläggsdata.

Mobila enheter med fullständiga webbläsare och datorer behandlar annonser likadant när det gäller att beräkna ett QS, men din annons kommer att ha en annan QS för sina mobila och stationära motsvarigheter. Om du separerar en kombinerad kampanj (riktad till alla enheter inklusive datorer, mobiltelefoner och surfplattor) så att mobilen är åtskild från desktop (rekommenderad struktur från Google) kan du se en ökning eller minskning av ditt kvalitetsresultat i endera kampanjen efter migreringen, men ingenting har faktiskt förändrats. Din kombinerade kampanj var en kombination av QS för de olika plattformarna, och när du har separerat dem i separata kampanjer ser du vad varje QS faktiskt var.

 

Varför Quality Score spelar roll

Ur Googles synvinkel är QS viktigt eftersom det är representativt för dina annonsers relevans för användarnas sökfrågor. Google är sökmotorn nummer 1 och de vill behålla det så, och kvalitetsresultat hjälper dem att se till att de annonser som användarna ser är relevanta för deras sökfrågor.

Ur en annonsörs synvinkel är QS extremt viktigt av många skäl. Det här måttet avgör om ett sökord ens är berättigat till en auktion och därför om din annons ska visas för en användares fråga i Googles söknätverk. Dessutom bestäms QS tillsammans med CPC-bud annonsrankningen vilket är mycket viktigt - särskilt för annonsörer med en begränsad budget.

launchpresso-qqaFqXKBMig-unsplash

 

Vanliga missförstånd gällande Quality Score

Ändra matchningstyper ändrar Quality Score 
Google mäter i huvudsak QS utan att överväga matchningstyp för sökord. Därför, om du har en bred, fras och exakt matchning av samma sökord i ditt konto, kommer alla tre att ha samma QS. Google bestämmer ett sökords QS baserat på en exakt matchning med en fråga.

Ditt QS blir lidande när annonser eller sökord är pausade
Att pausa annonser eller sökord påverkar inte QS eftersom det är baserat på hur bra dina sökord och annonser fungerar. Om de inte är aktiva och därför inte går in på auktionen eller visas, finns det inget QS att hämta.

Quality Score för Display och Sök påverkar varandra
Dessa QS är separata och påverkar inte varandra. För det första är kriterierna för att bestämma dessa kvalitetsresultat olika. För det andra är sök- och displaynätverk så olika att det skulle vara nästan omöjligt för Google att få dem att påverka varandra. Din prestation på den ena kommer inte att påverka din prestanda på den andra.

Högre positioner gynnar ditt kvalitetsresultat
På ytan verkar detta vara sant, men QS justeras faktiskt för att kompensera för skillnader i annonspositioner.

Att radera eller omstrukturera låga element för QS raderar deras historik
Detta är inte sant. Enligt Google, om du pausar, tar bort eller omstrukturerar ett kontoelement, kommer deras historiska resultat fortfarande att påverka din kontohistorik. Även om justeringen av dessa objekt inte raderar ett kontos historik, rekommenderar Google fortfarande att du tar bort sökord och annonser med dåliga resultat eftersom det kommer att hindra dem från att ytterligare påverka din kontohistorik i framtiden. I takt med att mer prestandadata samlas in med tiden kommer de negativa effekterna av dessa dåligt presterande element att minska, men de kommer aldrig att försvinna helt.

 

BEHÖVER DU HJÄLP MED GOOGLE ADWORDS?
VI KAN HJÄLPA DIG.

KONTAKTA OSS

Omslagsfoto av Mitchell Luo på Unsplash 

Senaste artiklarna

Reklamfilmer Super Bowl 2024

Reklamfilmernas julafton är äntligen här. Och som vanligt bjöds vi på en kavalkad av snordyra ...

Spårning i en värld efter tredjepartscookies

I dagens digitala marknadsföringslandskap är förändringar i luften när det gäller...

Hur man jobbar med growth marketing

Growth marketing, ofta kallad tillväxtmarknadsföring, är en modern strategi inom marknadsföring som...