Vad är content mapping?

När det kommer till content finns det sällan ett facit som passar alla. En content map är ett planeringsverktyg som hjälper dig leverera rätt innehåll, till rätt personer, vid rätt tidpunkt. En content map tar också hänsyn till egenskaperna hos den person som kommer att konsumera din content samt livscykeln den befinner sig i.

I en content map planerar du innehåll på ett eftertänksamt samt nyanserat sätt och tar i beaktning de olika kunderna och deras nivå av medvetenhet. Målet är att skräddarsy content till de som kommer konsumera det baserat på hur nära de är att klicka på ”slutför köp”-knappen. Marknadsförare får höra det hela tiden; ’innehållet du skapar måste anpassas’. Därför bör du ha förståelse för dina kunder och livscykeln de befinner sig innan de väljer att genomföra ett köp.  

Ditt content behöver vara personligt och överensstämma med vad dina kunder (och framtida kunder) vill ha och behöver. Det behöver kännas som att det var skapat specifikt just för dem. Det låter ju som ett bra råd? Att vara personliga och ge kunden det innehåll de faktiskt är intresserade av, är ju nästan logiskt kan man tycka. Att däremot komma på de faktiska ämnen som gör en riktad content-strategi lyckad är kanske inte alltid lika lätt.

Online finns en uppsjö av content mapping-templates du kan använda dig av som kan underlätta processen, men låt oss först titta på hur hela den här content mappingen egentligen går till. En content map är kort och gott en detaljerad plan över hur ditt företags content ska generera och vårda sina leads anpassat efter personas. Målet är att rikta ditt innehåll till personerna som faktiskt ska konsumera det, samt att märka ut vart dina personas befinner sig i livscykeln.

Bemästrar du content mapping så lär du dig ramverket för contentskapande och kan på så sätt producera effektivt content på en reguljär basis. Du kommer kunna skapa och återanvända content som både människor och sökmotorer kommer att älska.

 

Vad är då en persona?

En persona är en fiktiv generalisering och representation av din ideala kund. Personas hjälper dig förstå din kundbas och vilka framtida leads du ska rikta din uppmärksamhet på. Med personas är det lättare att skräddarsy ditt content utefter kundernas specifika behov, beteenden och potentiella orosmoment. Personas tar du fram genom marknadsundersökningar samt insikter du samlar från din redan existerande kunddatabas.

photo-1552664730-d307ca884978Bild av You X VenturesUnsplash

Lär dig mer om content marketing!

Du kan ha ett flertal personas men om du är ny i branschen bör du fokusera på ett mindre antal som två eller tre, du kan alltid utveckla och lägga till fler i efterhand. Förutom att veta VEM någon är, bör du också ta reda på VAR i köpcykeln dom befinner sig, med andra ord – om dom är redo att göra ett köp eller inte. Detta läge i köpcykeln är vad som är känt som ett livscykelstadie. Dessa kan delas in i tre faser; Awareness, Consideration och Decision.

Kombinerar du dina personas med stadierna i deras livscykel kan du enklare rikta in dig på specifika segment och därefter skräddarsy ditt content just för dom segmenten.

Awareness

I Awareness-fasen har kunden precis blivit medveten om sitt problem. Därför bör man i detta stadiet avvakta med att trycka ut produktfokuserat content. Fokusera istället på hur ditt content kan hjälpa kunden bli mer informerad om sitt problem eller liknande situationer. Förhoppningsvis återkommer också kunden när de bestämt sig för att finna lösningen.

Consideration

Det är nu consideration-fasen börjar, och kan i jämförelse med Awareness-stadiet mer explicit nämna hur din produkt eller service potentiellt kan vara lösningen på deras problem. Ha i åtanke att kunden vid denna tidpunkt fortfarande utforskar sina alternativ och håll därför tillbaka med ditt mest säljfokuserade content till nästa steg.

 

STORYTELLING I CONTENT MARKETING – LÄS MER!

 

Decision

Vid Decision-fasen kan du börja marknadsföra dina produkter och tjänster. Om kunden nått detta steg har de redan identifierat både problemet och lösningen och är nu redo att, så att säga - pull the trigger och göra ett köp.  

Dessa livscykelstadier och vad som definierar dem kommer troligtvis variera beroende på vad för produkt eller tjänst du säljer, hur personer köper det och hur lång decision-perioden är. Awareness-fasen kanske tar timmar för t.ex. ett klädesplagg och månader för köpet av en ny programvara.

Det finns undantag då kunder kanske hoppar över awareness-stadiet – exempelvis om de fått i uppgift av sin chef att utvärdera tre potentiella programvarulösningar. Oavsett vilken typ av online-närvaro du har kommer det oundvikligt att vara besökare på dina kanaler som passar in i alla dessa kategorier. Därför är det extra viktigt att producera och anpassa content för var och en av dem.

Redo att göra en content map? Har du färdigställt ditt företags specifika personas så är det hög tid att börja generera content idéer för varje persona och deras stadie i livscykeln. Lycka till!

 

Behöver du hjälp med content mapping eller vill du prata mer kring content marketing? Hör gärna av dig.

KONTAKTA OSS

 

Omslagsbild av You X VenturesUnsplash

Senaste artiklarna

Kontorshund förbättrar arbetsmiljön

Det här med att hunden är människans bästa vän är sedan gammalt. Men hade du koll på att det finns...

Hybridmöten

Hybridmöten, även kända som hybridevent, är en form av möten som kombinerar fysiska och digitala...

Är AI din vän eller fiende – en copywriters perspektiv

AI är samtalsämnet som vägrar upphöra att riva upp känslor, åsikter och debatter. Ett återkommande...