Websiteutveckling

Ny inbound-ready website till AktivBo

AktivBo-case-hero

En inbound marketing-ready website skapad för framtida affärsmål

Bakgrund

AktivBo startades 1991 för att utveckla en metod som kunde medverka till att höja service- och förvaltningskvaliteten i fastighetsbranschen. Att åstadkomma konkreta och mätbara förbättringar i de områden som var viktigast för hyresgästerna/kunderna. Med andra ord att göra fastighetsbranschen till en servicebransch med mål att få nöjda och lojala kunder. Över 450 bostads- och fastighetsbolag i totalt åtta länder mäter och jämför sig kontinuerligt med stöd av AktivBo.

Uppdraget

Eftersom AktivBo positionerar sig från att ha upplevts som ett undersökningsföretag mot att vara ett modernt SaaS-bolag med tillhörande tjänster behövde den nya webbsiten tydligt förmedla detta. Brave arbetade fram konceptskisser som senare landade i tydliga moduler och mallar. Därefter producerades webbsiten i HubSpot CMS på tre språk. Stor vikt lades på innehåll, bilder och användarupplevelsen. Den är även förberedd för att arbeta med Inbound marketing som framöver kommer vara ett viktig metod för att etablera sig på fler marknader.

AktivBo-Start-Page
benchmark-mobile
start-mobile
benchmark-mobile2
jon-svensson

Det vi uppskattar med Brave Agency är att de lyssnar, analyserar och sedan presenterar idéer baserade på våra önskemål, fast samtidigt med sin egen twist. Styrkan ligger också i att de är prestigelösa och flexibla. Oavsett om det har gällt utveckling av vår nya webbplats eller i hanteringen av vår digitala marknadsföring, ser de arbetet som en gemensam kreativ process.

Jon Svensson | VD, AktivBo

AktivBo-Benchmark

Vill du också ha en website som levererar värde genom hela kundresan?