Branding | Websiteutveckling

Website och digital branding till Miljonlotteriet

Miljonlotteriet_hemsida_brave

Uppdatering av digital branding och logotyp samt en ny användarvänlig struktur och design för websiten.

 

Bakgrund och lösning

Miljonlotteriet är i en skede där det är vitalt för dem att bli mer digitala. De har en stor kundbas som fortfarande prenumererar på skraplotter, men vill öppna möjligheten för nya och existerande kunder att använda deras digitala plattform i allt större utsträckning.

Vårt mål var att erbjuda användarna en digital upplevelse i toppklass på Miljonlotteriets digitala plattform. Att använda Miljonlotteriets produkter online ska vara lika enkelt som att använda dem offline.

För att säkerställa att Miljonlotteriet är redo att ta klivet in i den digitala framtiden krävdes en uppdatering av deras branding. Ny logotyp, nytt färgschema, nya riktlinjer och ny tonalitet producerades. Parallellt med brandingarbetet gjorde vi en stor inventering av den existerande websiten. Baserat på de insikter vi samlande in från våra verktyg samt feedback från kunder uppdaterade vi UX och design gällande navigation och sidelement. Vi producerade även en ny websitestruktur för enklare tillgång de mest vanliga funktionerna på websiten.

Innan vi implementerade vår design så skapades en prototyp av de viktigast delarna av websiten. Prototypen använde vi i fysiska användartester mot utvalda personer i målgruppen för att säkerställa att den levde upp till de mål och KPI som var satta. Testerna filmades, dokumenterades och insikter från dem innebar ibland vissa justeringar innan designen slutfördes och implementerades i CMS.

Se websiten här
branding med brave
miljonlotteriet branding brave
wireframe brave

Vill du också ha en website som levererar värde genom hela kundresan?

Vi hjälper dig identifiera rätt lösning och ger dig tips på hur du snabbt kan komma igång med att driva mer trafik, generera fler leads och få nya kunder.

Kontakta oss