Gamification för Naturskyddsföreningen

Naturkyddsföreningen – Sveriges största miljöorganisation

 
Naturskyddsföreningen_brave

Med gamification och moderna illustrationer skapade vi en virtuell och interaktiv website till Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen är Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation och har runt 221 000 medlemmar. Ursprungligen kontaktade de oss med önskan om att få hjälp med ett onlineformulär som skulle underlätta för utbildningen av deras anställda (samt kunder) gällande deras ekologiska varumärke: Bra Miljöval.

Vi tyckte att personalen och andra tilltänkta målgrupper förtjänade något lite mer extra än bara ett onlineformulär. Varpå vi tillsammans med in-house-teamet på Naturskyddsföreningen tog fram en idé om att skapa en digital ”Bra Miljöval”-värld. I denna värld fick användaren en virtuell och interaktiv resa samtidigt som de fick insyn i hur väl ”Bra Miljöval” fungerar i Sverige. Vi kallade denna site: Miljöresan.

Genom att använda element av gamification och moderna illustrationer byggde vi en responsiv website som kunde byggas ut och skalas upp i framtiden.


Resultat

Miljöresan-sajten fångade uppmärksamheten hos den tilltänkta målgruppen – personalen på Naturskyddsföreningen samt utvalda delar av allmänheten, som båda engagerade sig med varumärket: Bra Miljöval.

Naturskyddsföreningen

Vi kan hjälpa dig med kreativa idéer som engagerar dina kunder